Musisz dokonać autoryzacji, by w pełni korzystać z dobrodziejstw tego serwisu.

Dwóch redaktorów, w sprawie opublikowania logów z negocjacji KS - VRP

HENRYK
słuszna koncepcja
YARAEH
logiczna, nie sądzisz?
HENRYK
w przedstawionej sytuacji jedyna dająca się poprzeć jakimiś argumentami
YARAEH
ja uważam,że należałoby rozważyć jej zgodność z fikuśną konewką, nie sądzisz?
YARAEH
chociaż mój znajomy z UJ stwierdził, że zgodność w zakresie gumowokaczuszkowości też jest pożądana.
HENRYK
obawiam się, że w tej konfrontacji wszystko sprzeciwiłoby się przeciw empirycznym podstawom do takich osądów
HENRYK
zwłaszcza w kontekście ostatnich spięć na linii kaczka-kaczor
YARAEH
jednakże należy dokonać rewizjonizmu w zakresie rewaloryzacji obecnych rezerwuarów, by ostatecznie stwierdzić aberrację, lub nieaberrację danej idei.
HENRYK
nie myślałeś o ujęciu problemu przez pryzmat sadomaso kaloryferkowatejpejczykowatości?
YARAEH
uznałem to za zgodność w zakresie podgrup, która ma walor dodatkowości w przypadku zgodności w zakresie grup.
HENRYK
należy także kurpulentnie przewartościować wszelkie immanentnie wyperswadowane bartery makrofalowe
HENRYK
gdzie tu widzisz zgodność w zakresie grup? ja mam co najwyżej rzędy i konie
YARAEH
jednakże przy takim stanowisku, można ulec obłudzie stonowacyjności i móc dać sobie wmówić iż białe jest czarne, czarne jest różowne, zaś różowe jest seledynowe.
YARAEH
co w kontekście absorbcji środków unijnych, może okazać się niewandne.
HENRYK
zwłaszcza po aborcji i eutanazji kluczowych czynników upośledniających naszą peryksaltykę pokonsumpcyjną
YARAEH
myślę iż jako świadome społeczeństwo bezklasowe, jesteśmy w stanie uznać iż monarchofaszyzm nie spełnia założeń programowych zagadnienia z paragrafu trzeciego, ustępu piątego podpunktu c
HENRYK
nie zapomnij także o rozdz.4 tomu LXII, ustępy 566-988
HENRYK
to dobitnie świadczy o naszej nieustępliwej nieświadomości współczesnych procesów społeczno-politycznych i neurotycznych
YARAEH
ależ towarzyszu, ja znam "Szczegółowy opis procesu dojrzewania sera" na pamięć!
HENRYK
a, to przepraszam

Ten cytat lubi 1 osobaEmil Potocki..

dodano: cholera wie, dawno temu.