Musisz dokonać autoryzacji, by w pełni korzystać z dobrodziejstw tego serwisu.

Władca [Kefas?], Dziennik Praw

Postanowienie Władcy w sprawie nadania obywatelstwa sarmanckiego

Postanowienie Władcy
w sprawie nadania obywatelstwa sarmanckiego

§ 1.

Na podstawie art. 2 Dekretu Księcia Sarmancji z mocą ustawy nr 198 o obywatelstwie sarmanckim z dnia 29 grudnia 2004 r. nadaję obywatelstwo sarmanckie następującej osobie: Piotr Duraj.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą złożenia przysięgi obywatelskiej przez osobę, o której mowa w § 1.

ZAŁĄCZNIK
Wniosek o nadanie obywatelstwa
-------------------------------------------------------------
, _ .
\_|_/
//|\\
/`\

W N I O S E K O N A D A N I E O B Y W A T E L S T W A
K S I Ę S T W A S A R M A N C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 16 grudnia 2007 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: piorek
Identyfikator: A7235
Realne dane:
Data urodzenia: 23.04.1982
Miejsce urodzenia: Pabianice
Miejsce zamieszkania: Pabianice
Wirtualne miejsce zamieszkania: Margon
(Marchia Teutońska)
Obywatelstwo państw obcych:
Data zamieszkania w Sarmacji: 2006-03-17 (639)

Proszę o nadanie obywatelstwa sarmanckiego motywując swą
prośbe tym, iż utożsamiam się ze swoją (sarmancką)
społecznością. Czuję się pełnowartościowym mieszkańcem.
Natomiast pragnę poczuć się pełnowartościowym obywatelem z
krwi i kości. Bycie obywatelem pozwoli mi w pełni wkomponaować
się w system świata sarmanckiego. Będzie to dla mnie wielkim
zaszczytem jeśli zostanę przez Władców przyjęty w grono
obywateli. Chcę w pełni służyć dla dobra społeczności. nadane
obywatelstwo pozwoli mi oddać głos w zbliżających się
wyborach. Pamiętajmy, że jest to podstawowy obowiązek każdego
człowieka. Jako bezpaństwowiec jestem pozbawiony zrealizowania
tego obowiązku i przyjemności głosownia. Mój głos może się
okazać decydującym dla jakiejś partii. Każdy głos jest ważny.
Możliwe, że ten mój głos będzie decydujący w wyborach.
Pozdrawiam szanownych władców i z góry cieszę się za przyjęcie
mnie do grona szanownych podwładnych Naszego systemu
państwowego.

Duraj Piotr

Adres IP: 81.219.74.242

Przegladarka: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl-PL; rv:1.7.10) Gecko/20050717 Firefox/1.0.6

(—) Władca.

Ten cytat lubią 3 osobyKarolina Aleksandra, Ignacy Urban de Ruth, John Rasmusen..

dodano: cholera wie, dawno temu.