Musisz dokonać autoryzacji, by w pełni korzystać z dobrodziejstw tego serwisu.

Piotr/Andrzej Nowicki/Swarzewski, FC - dziwny czas zaniku mózgu...

Drodzy Mieszkańcy Nadziei ! Drodzy Obywatele Sarmaccy ! Arystokracjo ,Szlachto ,Władzo demokratyczna , Książę ! Informuję ,że jako specjalista Nadziei do spraw rozrywki organizuję w piątek 22 października "Spotkania Regenckie " na IRC . Serdecznie zapraszam mieszkańców Nadziei ,ale tym razem również całą Sarmację . Spotkanie będzie polegało na ocenianiu Regencji oraz dotyczyć będzie oczekiwać stawianych przed nowym Księciem . Jeżeli zjawi się Książę Regent będzie również czas na zadawanie mu pytań . Spotkanie rozpocznie się o 20:00 ,a skończy ok. 21:30 .
Serdecznie zapraszam Księcia Regenta ! Prosiłbym Pana także o złożenie przysięgi o następującej treści : Ja , Jack'o'Neil przewodniczący izby poselskiej ,Książę Regent oświadczam oddać koronę wszystkim obywatelom w dniu piątek 22 października roku pańskiego 2010 od godziny 20:15 do godz 21:15 .
Drodzy Obywatele ! To będzie czas gdy sami będziecie mogli nazwać siebie Książętami Sarmacji !

Ten cytat lubi 1 osobaKarolina Aleksandra..

dodano: 19.10.2010r